top of page

PUANTAJ İŞLEMLERİ

Bir işletmede personelin günlük ya da haftalık çalışma saati iş sözleşmesi ile belirlenir. Bu sürelerin tavan uygulamaları ise iş kanununa tabiidir. Personelin haftalık ya da aylık ücreti, çalışma süresine bağlı olarak hesaplanır. Çalışma sürelerinin ve hak edişlerin doğru şekilde hesaplanması için kullanılan sisteme puantaj denir. Bu sistem içinde, personel bazında iş başlangıç ve bitiş süreleri ile toplam çalışma süreleri kayıt altına alınır. Bu verilerin tümüne puantaj kayıtları denir. Özellikle vardiyalı çalışma sistemine sahip, personel sayısı fazla ya da birim sayısı çok çeşitli olan işletmelerde doğru bir insan kaynakları yönetimi için puantaj takibi çok önemlidir.                                                                

  • Puantaj kayıtları bir tablo şeklinde tutulur. Bu tabloya puantaj cetveli denir. Puantaj cetvelinde belli bir mesai gününde personelin işe giriş saati, işten çıkış saati, rapor ve izin durumu, fazla mesai süresi gibi veriler bulunur. Puantaj cetveli küçük işletmelerde manuel olarak tutulabileceği gibi, bilgisayar ortamında da kayıt altına alınabilir. Bu tip işletmeler manuel olarak elde edilen verileri Excel'e işleyerek de işlem yapabilir. Personelin giriş çıkışları ise basit bir imza formu ile takip edilir.

  • Vardiya sistemine sahip ya da personel sayısı yüksek işletmelerde ise bordro yazılımları kullanılabilir. Bu sistemler, kart okutma, parmak izi ya da yüz tanıma sistemleri ile personel giriş çıkış verilerini doğrudan kayıt altına alır. Her bir personelin haftalık ya da aylık net çalışma süresi, puantaj cetveli doğrultusunda hesaplanır. Net çalışma süresi doğrultusunda da haftalık ya da aylık ücret ödemesi yapılır.

bottom of page