top of page

BORDROLAMA

Bordrolama esasen hesap dökümü çıkarmaktır. Maaş bordrolaması ise bir şirketteki çalışanların maaşlarının hesaplanması, ödenmesi ve tüm kesinti ve ek ödemelerle birlikte kayıt altına alınması işlemlerini ifade eder. Bu işlemler genellikle insan kaynakları departmanları tarafından yapılır ve personelin özlük dosyasına eklenir. İnsan kaynakları olmayan şirketlerde ise bu iş muhasebe departmanı tarafından yürütülür. Bordrolama süreci sayesinde çalışanların maaş ödemesinin ve maaşlardan yapılan zorunlu kesintilerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi sağlanır.

Bordrolama işlemi genellikle bordrolama programları kullanılarak yapılır. Az çalışana sahip işletmelerde ise bu iş Excel kullanılarak gerçekleştirilir. Çok sayıda çalışana sahip firmalarda ise insan kaynakları departmanı adına bordrolama firmaları bu işi yürütür. Nasıl yapılıyor olursa olsun bordrolama işlemi sırasında aşağıdaki süreçler dikkate alınır.

 • Olması gereken bilgilerin girilmesi

 • - Kesinti ve ödemelerin hesaplanması

 • Maaş ve prim ödemelerinin yapılması

 • Kayıtların tutulması 

 

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre maaş bordrosunda aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir.

 • Bordro tarihi

 • İş yeri sicil numarası

 • Çalışanın adı ve soyadı

 • Çalışanın işyerindeki unvanı

 • Çalışanın SGK numarası

 • Çalışanın aldığı ücret türü

 • Çalışanın brüt maaşı

 • Çalışma günü sayısı

 • Tatil günleri

 • Tatil günlerine bağlı kazancı

 • İşyeri ek ödemeleri

 • Varsa özel kesintiler

 • Yasal kesintiler

 • Matrah kesintileri

 • Vergi indirimleri

bottom of page