top of page

PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI

İşverenlerin, çalışanlarına dair bazı bilgileri ellerinde bulundurması yasal olarak zorunlu bir uygulamadır. Personellerle ilgili olan bu bilgiler, işçilerin sigorta işlemleri sırasında kullanılır. Böylece hem çalışan hem de işveren için geçerli olan vergi ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaz. Söz konusu işlemlerin eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için de özlük dosyasına ihtiyaç duyulur.                                                                     

  • Personel veya diğer adıyla işçi özlük dosyası, küçük ya da büyük fark etmeksizin tüm şirketlerde kullanılan bir sistemdir. İşverenler, yasal düzenlemelerle belirlenmiş bu uygulama kapsamında, çalışanlarına ait bilgileri dosyalamak zorundadır. Özlük dosyasında çalışanın ikametgâh belgesi, kimlik fotokopisi ve adli sicil kaydı gibi evrak bulunur. Ayrıca bu dosyada sadece çalışana ait bilgiler yer almaz. Bunların dışında yine işverenin yasal olarak bulundurması zorunlu olan birtakım belgeler de söz konusu dosyada saklanır. 

  • Personel özlük dosyası yönetmeliği 4857 sayılı Türk İş Kanunu, 75. maddede; “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.” şeklinde belirtilmiştir. Özlük dosyası çalışanın o iş yerinde çalıştığının, işçinin çalıştığı süre boyunca işverenle kurduğu iş ilişkisiyle alakalı oluşturulan her evrak, yazışmayı içeren belgelerden oluşmaktadır. Çalışanın işiyle alakalı her hareketin her değişikliğin belgelendiği bir kayıt dosyasıdır.

bottom of page