top of page

KURUMSALLAŞMA      ÇALIŞMALARI

 • Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği hukuki sisteme adapte edilmesi,

 • Şirket organizasyonu ve reorganizasyonu,

 • Bütçe (uzun ve orta vadeli planlama)  uygulamalarına başlanılarak hedef yönetimi,

 • Ücret politikası,

 • İnsan Kaynaklarının organize edilmesi çalışmaları,

 • Muhasebe hesap planları.

 • Finansal tabloların oran analizleri,

 • Stok Yönetimi Çalışmaları,

 • Şirket Değerlemeleri,

 • Şirketlerin (ya da Grup Şirketinin) halka açılmasına yönelik bilgilendirilmeleri ve altyapı hazırlıklarına başlanarak ileriki dönemlerde alınacak bir kararla halka arz işlemlerinin kolaylıkla yapılmasının sağlanması,

 • Finans konularında şirketlerin ilave kazanç sağlayacakları yeni bir yapılanma için görüş oluşturulması,

 • İlgili konularda eğitim verilmesi

bottom of page