top of page

İÇ DENETİM

İç denetim genel olarak, Şirketin bütün birimlerinin hedeflere veya prosedürlere uygunluk denetiminin yapılması, sonucunun firma sahibi veya yöneticilerine raporlanması

Etkin bir iç denetim faaliyeti, şirketlere büyük faydalar sağlamaktadır.

 • Şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engellemeye yönelik iç ve dış risklerin tespit edilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesinin sağlanması;

 • Maliyetlerin optimize edilmesi ve operasyonlarda verimliliğin sağlanması;​

 • Hata, suistimal veya hilelerden kaynaklanan kayıpların önlenmesi;

 • Öngörülemeyen ve şirket açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilecek olayların erken tespiti ve önlenmeye çalışılması. Bu tür olayların yaratabileceği hasarların minimize edilmesi;

 • Şirketin iç ve dış çevredeki fırsatları yakalamasının sağlanması;

 • Şirketin operasyonel etkinliğinin artırılması;

 • Kurumsal Yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve şirket itibarının artırılması;

 • Şirketin ekonomik, finansal ve reel sektör krizlerine dayanıklılığının artırılmasına destek verilmesi;

 • Şirket tarafından kamuya yapılan finansal raporlamalar ile şirket yöneticilerinin karar almada kullandığı operasyonel ve finansal verilerin güvenilirliği ve doğruluğunun korunması;

 • Şirket varlıklarının korunması ve kayıt altında tutulması;

 • Şirketin tabi olduğu yasa ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması;

bottom of page