top of page

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  • Şirket devir birleşme ve bölünmeleri,

  • Transfer fiyatlandırması sisteminin yönetilmesi ve işletilmesinde şirketlerin hak ve menfaatlerinin korunması,

  • Çifte Vergilenmeyi önleme anlaşmaları ve diğer Uluslararası anlaşmalar kapsamında danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mükellef haklarının korunması,

  • Vergi Planlaması yoluyla vergi yasalarının imkân tanıdığı ve kullanılması halinde vergi yükünü azaltabilen ve şirketin alacağı yatırım kararlarında etkili olacak koşulların, şirket için olabilirliğini araştırmak ve uygulamaya koymak, oluşabilecek vergi risklerini en az düzeye indirmek,

  • İhtiyaç olduğunda Maliye Bakanlığı ve Vergi İdaresinden görüş (mukteza) alınmasına yönelik işlemler,

  • Milli Emlak konularında danışmanlık,

  • Sirküler yayınlarımız ile Müşterilerimizi Mevzuat değişiklikleri konusunda zamanında bilgilendirmek,

  • İlgili konularda eğitim verilmesi

bottom of page