top of page
hesap makinesi
cropped-turmob_logo_mini2xlarge-270x270 (1).png

KADİR KOÇAK

KADİR KOÇAK HAKKINDA

1995 YILINDA ANKARANIN GÖLBAŞI SEMTİNDE DOĞMUŞTUR. LİSE ÖĞRENİMİNİ GÖLBAŞI TİCARET MESLEK LİSESİNDE TAMAMLAMIŞTIR. LİSANS EĞİTİMİNİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜNDE TAMAMLAMIŞ VE 2018 YILINDA MEZUN OLMUŞTUR. 2018 YILINDA MEZUN OLMASININ HEMEN ARDINDAN İŞ HAYATINA MEDA MÜŞAVİRLİK ÇATISI ALTINDA BAŞLAMIŞTIR. 2023 YILINA KADAR AYNI FİRMA ÇATISI ALTINDA FAALİYETİNE DEVAM ETMİŞTİR. 2023 YILINDA MÜŞAVİRLİK SINAVINI KAZANARAK MALİ MÜŞAVİRLİK GÖREVİNE BAŞLAMIŞTIR. HALİ HAZIRDA MALİ MÜŞAVİR OLARAK TÜM MALİ İŞLEMLER ALANINDA HİZMET VERMEKTEDİR.

Ofis masası

HİZMETLERİMİZ

İÇ DENETİM

İç denetim genel olarak, Şirketin bütün birimlerinin hedeflere veya prosedürlere uygunluk denetiminin yapılması, sonucunun firma sahibi veya yöneticilerine raporlanması.                                                                           DEVAMI...

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • Şirket devir birleşme ve bölünmeleri,

 • Transfer fiyatlandırması sisteminin yönetilmesi ve işletilmesinde şirketlerin hak ve menfaatlerinin korunması,

 • Çifte Vergilenmeyi önleme anlaşmaları ve diğer Uluslararası anlaşmalar kapsamında danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mükellef haklarının korunması,                                                                                                  DEVAMI...

KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği hukuki sisteme adapte edilmesi,

 • Şirket organizasyonu ve reorganizasyonu,

 • Bütçe (uzun ve orta vadeli planlama)  uygulamalarına başlanılarak hedef yönetimi,

 • Ücret politikası,                                                                                          DEVAMI...

KDV İADESİ
 • KDV İadesi tasdik hizmeti ; KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturalave benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetidir.                                DEVAMI...

BORDROLAMA
 • Bordrolama esasen hesap dökümü çıkarmaktır. Maaş bordrolaması ise bir şirketteki çalışanların maaşlarının hesaplanması, ödenmesi ve tüm kesinti ve ek ödemelerle birlikte kayıt altına alınması işlemlerini ifade eder. Bu işlemler genellikle insan kaynakları departmanları tarafından yapılır ve personelin özlük dosyasına eklenir. İnsan kaynakları olmayan şirketlerde ise bu iş muhasebe departmanı tarafından yürütülür. Bordrolama süreci sayesinde çalışanların maaş ödemesinin ve maaşlardan yapılan zorunlu kesintilerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi sağlanır.                                                                                                      DEVAMI...

PUANTAJ İŞLEMLERİ
 • Bir işletmede personelin günlük ya da haftalık çalışma saati iş sözleşmesi ile belirlenir. Bu sürelerin tavan uygulamaları ise iş kanununa tabiidir. Personelin haftalık ya da aylık ücreti, çalışma süresine bağlı olarak hesaplanır. Çalışma sürelerinin ve hak edişlerin doğru şekilde hesaplanması için kullanılan sisteme puantaj denir. Bu sistem içinde, personel bazında iş başlangıç ve bitiş süreleri ile toplam çalışma süreleri kayıt altına alınır. Bu verilerin tümüne puantaj kayıtları denir. Özellikle vardiyalı çalışma sistemine sahip, personel sayısı fazla ya da birim sayısı çok çeşitli olan işletmelerde doğru bir insan kaynakları yönetimi için puantaj takibi çok önemlidir.                                                                DEVAMI...

PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI
 • İşverenlerin, çalışanlarına dair bazı bilgileri ellerinde bulundurması yasal olarak zorunlu bir uygulamadır. Personellerle ilgili olan bu bilgiler, işçilerin sigorta işlemleri sırasında kullanılır. Böylece hem çalışan hem de işveren için geçerli olan vergi ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaz. Söz konusu işlemlerin eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için de özlük dosyasına ihtiyaç duyulur.                                                                     DEVAMI...

S.S.S

SIK SORULAN SORULAR

indir_edited.jpg
indir_edited.jpg
indir_edited.jpg
bottom of page